Tarihde Değirmenli

Köyün adı: Köyde eskiden bulunan çok sayıda su değirmelerinden gelmektedir.

Köye adını veren değirmenlerden günümüzde faal olan yoktur.

Köyün geçmişi hakkında bilgi ve dokümen yoktur.

Ancak köyde bulunan ve kayaya oyma bir kilise-mezar olan Kilisekaya (kesekaya) ile Tarihi Roma Hamamı köyün geçmişinin çok eskilere dayandığını gösterir.

Köyün eski ismi olan ‘Persi’ Pers Imparatorluğu ile bir alakası olduğu ihtimalini güçlendirmektedir.

Köyün adı: Köyde eskiden bulunan çok sayıda su değirmelerinden gelmektedir.

Köye adını veren değirmenlerden günümüzde faal olan yoktur.

Köyün geçmişi hakkında bilgi ve dokümen yoktur.

Ancak köyde bulunan ve kayaya oyma bir kilise-mezar olan Kilisekaya (kesekaya) ile Tarihi Roma Hamamı köyün geçmişinin çok eskilere dayandığını gösterir.

Köyün eski ismi olan ‘Persi’ Pers Imparatorluğu ile bir alakası olduğu ihtimalini güçlendirmektedir.